Vingebo

Adresse: Egebjergtoften 153-203

Antal boliger: 25 andelsboliger
Etageareal: 2203 kvm brutto
Opførelsesår: 1989-1990
Bygherre: Andelsboligforeningen Vingebo
Arkitekt: Colom & Gudmand-Høyer
Entreprenør KKS Entreprise A/S
Ingeniør: Torkil Laursen A/S
Landskabsarkitekt: Colom & Gudmand-Høyer
Kunstner: Niels Guttormsen

Særkende: Vingehuset - fælleshus og integreret kunst

Bebyggelsen består af to rækkehuse i 'knækkede' længer, der tilsammen udgør en åben karré om­kring et indre gårdrum. Alle andelsboligerne har indgang fra fællesarealet. Etplanshusene frem­står i røde-mursten og tagtegl. Til bebyggelsen hører et skulpturelt fælleshus 'Vingehuset', der er placeret i den offentlige park ved Teglværks-søen.

Vingebo var den eneste boligforening, der ik­ke straks var interesseret i et fælleshus. Tilhæn­gerne hvervede imidlertid nye beboere, og der udvikledes herefter et utraditionelt samarbejds­projekt mellem arkitekter og billedhugger. Fæl­leshuset er opført efter idé af Guttormsen og projekteret i samarbejde med Gudmand-Høyer. De bærende limtræsbuer er udviklet sammen med ingeniør Rosenvinge, og selve facade- og tagbeklædning blev udformet på stedet under vejledning af billedhuggeren. Det ”integrerede hus-kunstværk” blev muliggjort ved Statens Kunstfond med en støtte på ca. 4/10 af de sam­lede omkostninger. Arkitekter og håndværkere deltog aktivt som sponsorer i Vingehusets reali­sering.

Vingehusets ydre træbeklædning er thuja, der ubehandlet patinerer i en sølvgrå nuance.