FÆLLESVIRKET OG EGEBLADET'S
NYHEDSBREV APRIL 2012 ekstra 1

  ***************************************
  Ønsker du at modtage nyhedsbrevet skal du sende en mail til egebladet@egebjerg-ballerup.dk med dit navn og skrive "nyhedsbrev"  under emne
  **************************************
LÆS EGEBLADET NR. 2 I FARVER TRYK PÅ BLADET

Computergenereret alternativ tekst: Egebladet
NB. 2 APRIl 2012
15. årgang
Læs om:
. Egebjerg festival
. Sagik
. Affaldsindsamling
. Fællesvirkets formands— og repræsentantskabsmøde.
. Følg med på www.egebjerg.ballerup.dk

 

 

**************************************

STORE RENGØRINGSDAG

Computergenereret alternativ tekst: For nogle år siden sosatte Dan
marks Naturfredningsforening et i
mine øjne rigtigt godt projekt:
En årlig affaldsindsamlingsdag.
En dag hvor nogle borgere ryddede
op efter andre borgeres kedelige
måde at bruge naturen pà - som af
faldsspand.
I år er indsamlingsdagen søndag
den 22. april. Du kan læse mere
herom på http:I!www.dn.dkl
Defau lt.asDx?lD=23250.
To-tre timers indsats en enkelt søn
dag kan desværre ikke lose proble
met med den alternative affaldsde
ponering i vores del af Ballerup.
Jeg har derfor valgt også i år at tyv-
Fra den 1. april og frem til
den 22. vil jeg afsætte en
time hver eftemiiddagtidlig
aften (tirsdage dog undtaget)
til at få fjernet de kedelige
visitkort
Hvornår den time skal være,
kan du være med til at be
stemme. Hvis du alligevel
skal ud at gå en tur alene,
med din hund eller med din
mand/hustru (og eventuelt
dine børn) og har lyst til også at
være med i oprydningsarbejdet,
skal du være særdeles velkommen
til at kontakte mig.
Jeg dukker så op med de redska
ber, som er nødvendige - og fjerner
efterfølgende de fyldte sække.
På selve dagen, søndag den 22.
april, modes vi traditionen tro ved
Skovmarksskolen kl. 10.00. Hvis du
inden da kontakter mig. vil du lo
bende få oplysninger om situatio
AFFALDSINDSAM LINGEN
SØNDAG D. 22.
2012 I EGEBJ ERG
APRIL

 

Computergenereret alternativ tekst: vis, inden du går i gang. Jeg håber,
nen på affaldsfronten. Hvis du on-
sker at få udleveret sække, hand
sker mm. et andet sted og på et an
det tidspunkt den pågældende dag,
så fortæl mig det endelig. Vi finder i
så fald en losning.
Det er især områderne omkring in
stitutionerne. som er voldsomt foru
renet, og affaldet bærer også præg
af dette: Der er tale om cigaretpak
ker, emballage fra junkfood, øl- og
andre dåser og en række andre
produkter, som vidner om, hvilken
aldersklasse grisebasseme tilhører.
Der vil næppe være tale om decide
ret miljofarligt affald. Oplysninger
om affaldssortering får du naturlig-
at vi ses.
Mange venlige hilsner fra
Erland Nielsen
Egebjerg Bygade 225 st. A
en2@hotmail.dk
Stottet af Fællesvirket.

 

**************************************

BESØG FRA GRIBSKOV KOMMUNE

Gribskov kommune har været på besøg i Egebjerg Bykvarter d. 26. marts for at studere vores boform. De blev vist rundt af Erik Skou fra Gadehusene sammen med Fællesvirkets formand Ole Andersen
Ud over at kigge på Egebjerg Bykvarter har de også kigget på andre spændende bosteder blandt  andet Trekroner ved Roskilde og Munksøgård - et økologisk bofællesskab.

  **************************************
  KENDER NOGEN TIL DETTE PROJEKT.

 

Jeg hedder Anette Nielsen Kollits og sidder i Miljø og Teknik. Vi har udviklet et projekt målrettet til beboerne i lejligheder i Ballerup Kommune. Vi har uddannet nogle klimabutlere til at lave gratis energicheck i lejligheder.

Konceptet for projektet er:

Vi inviterer til en klimamiddag det koster 20 kr. pr. beboer. De vil blive undervist af en kok og selvfølgelig selv spise maden, imens de får et foredrag om, hvordan de bedst kan spare på energi forbruget i deres lejlighed.

I en efterfølgende weekend vil de få besøg af en klimabutler.

Vi slutter af med en klimavenlig bankoaften på rådhuset, hvor vi evaluere, hvordan er det så gået med de nye vaner.

Vi vil gerne ud i Egebjerggård i maj i år, vi håber meget I vil være interesseret.

Jeg håber at høre fra dig enten på min mail eller på min telefon 44 77 22 94.

Hilsen

Anette

Redaktionen har forgæves forsøgt at få fat i Annette , samt at finde noget om dette projekt på Ballerups hjemmeside.

Vi synes dog at det lyder så spændende at vi må finde ud af, hvad det går ud på.

Kender du noget til det så skriv lige til egebladet@egebjerg-ballerup.dk.

Bliver der noget ud af det udsender vi et ekstra ekstra nyhedsbrev for april.

 

 

**************************************

Ligge du inde med noget stof til bladet -
så send det straks til
Egebladet@egebjerg-ballerup.dk

  ***************************************
  Hvad sker der i de andre bydele klik ind på:

Http://www.egebjergklubben.dk

http://www.maaloevbylaug.dk

http://www.skovlunde.dk

 

Næste nyhedsbrev kommer omkring 01. MAJ 2012, indtil da så husk at kigge indenfor på vores hjemmeside en gang i mellem.

Http://www.Egebjerg-ballerup.dk