FÆLLESVIRKET OG EGEBLADET'S
NYHEDSBREV APRIL 2012

***************************************
Ønsker du at modtage nyhedsbrevet skal du sende en mail til egebladet@egebjerg-ballerup.dk med dit navn og skrive "nyhedsbrev"  under emne

**************************************

STORE RENGØRINGSDAG

Computergenereret alternativ tekst: For nogle år siden sosatte Dan
marks Naturfredningsforening et i
mine øjne rigtigt godt projekt:
En årlig affaldsindsamlingsdag.
En dag hvor nogle borgere ryddede
op efter andre borgeres kedelige
måde at bruge naturen pà - som af
faldsspand.
I år er indsamlingsdagen søndag
den 22. april. Du kan læse mere
herom på http:I!www.dn.dkl
Defau lt.asDx?lD=23250.
To-tre timers indsats en enkelt søn
dag kan desværre ikke lose proble
met med den alternative affaldsde
ponering i vores del af Ballerup.
Jeg har derfor valgt også i år at tyv-
Fra den 1. april og frem til
den 22. vil jeg afsætte en
time hver eftemiiddagtidlig
aften (tirsdage dog undtaget)
til at få fjernet de kedelige
visitkort
Hvornår den time skal være,
kan du være med til at be
stemme. Hvis du alligevel
skal ud at gå en tur alene,
med din hund eller med din
mand/hustru (og eventuelt
dine børn) og har lyst til også at
være med i oprydningsarbejdet,
skal du være særdeles velkommen
til at kontakte mig.
Jeg dukker så op med de redska
ber, som er nødvendige - og fjerner
efterfølgende de fyldte sække.
På selve dagen, søndag den 22.
april, modes vi traditionen tro ved
Skovmarksskolen kl. 10.00. Hvis du
inden da kontakter mig. vil du lo
bende få oplysninger om situatio
AFFALDSINDSAM LINGEN
SØNDAG D. 22.
2012 I EGEBJ ERG
APRIL

 

Computergenereret alternativ tekst: vis, inden du går i gang. Jeg håber,
nen på affaldsfronten. Hvis du on-
sker at få udleveret sække, hand
sker mm. et andet sted og på et an
det tidspunkt den pågældende dag,
så fortæl mig det endelig. Vi finder i
så fald en losning.
Det er især områderne omkring in
stitutionerne. som er voldsomt foru
renet, og affaldet bærer også præg
af dette: Der er tale om cigaretpak
ker, emballage fra junkfood, øl- og
andre dåser og en række andre
produkter, som vidner om, hvilken
aldersklasse grisebasseme tilhører.
Der vil næppe være tale om decide
ret miljofarligt affald. Oplysninger
om affaldssortering får du naturlig-
at vi ses.
Mange venlige hilsner fra
Erland Nielsen
Egebjerg Bygade 225 st. A
en2@hotmail.dk
Stottet af Fællesvirket.

 

 

**************************************

Computergenereret alternativ tekst: SOMMER - MARKEDSDAGE I EGEBJ ERG BYGADE
I MAJ OG JUNI MÅNED.
Gør foràrsrent i kælderen og på lof
tet. Alle dine overskudsting kan du
så sælge i butiksarkaden.
Ingen tilmelding, du skat blot mode
frem. Det er efter princippet forst-til
‘molle.
Hele maj måned kan du hver lør
dag frit opstillet et “loppebord” i Vi glæder os rigtig meget til at se de
butiksarkaden Egebjerg Bygade mange boder og aktiviteter hver
mellem kl. 11 -14. lørdag i maj måned.
EGEBJERG FESTIVAL D. 16. JUNI KL. 11 -23
Sæt allerede nu kryds i kalenderen—initiativgruppen arbejder på hojtryuk for
at stable en festlig Bydelsfestival på benene med musik og gogl fra morgen
til aften i Egebjerg Bygade langs med butiksarkaden:
. Musikscene foran Tårnsøen
. Udendørsgrill viLe Fiesta-pizzariaet
. Vinbod, slush-ice og vaffelis v) Kiosken
. Kæmpe lagkage v) bageriet
. Modeshow, tøj og smukker v) Fru Sølvsten
. og hvad vi ellers finder på!
KOM OG VÆR MED TIL AT SKABE LIV OG
GLADE DAGE I EGEBJERG BYGADE.
Endeligt program vil blive annonceret når vi nærmes os. Hold øje med
opslag i Bygaden og vores lokale nyhedsspredere Egebladet og den
nes hjemmeside: www.egebjerg-ballerup.dk og
Egebjergbladet. Se mere side 18. Side 13 EGEBLADET

 

 

**************************************

Ligge du inde med noget stof til bladet -
så send det straks til
Egebladet@egebjerg-ballerup.dk

***************************************
Hvad sker der i de andre bydele klik ind på:

Http://www.egebjergklubben.dk

http://www.maaloevbylaug.dk

http://www.skovlunde.dk

Næste nyhedsbrev kommer omkring 07. APRIL 2012, indtil da så husk at kigge indenfor på vores hjemmeside en gang i mellem.

Http://www.Egebjerg-ballerup.dk