FÆLLESVIRKET OG EGEBLADET'S
NYHEDSBREV MARTS 2012

***************************************
Ønsker du at modtage nyhedsbrevet skal du sende en mail til egebladet@egebjerg-ballerup.dk med dit navn og skrive "nyhedsbrev"  under emne

**************************************

FASTELAVN

FASTELAVN I EGELY BLEV ET TILLØBSSTYKKE. ALLE 100 BILLETTER BLEV SOLGT OG DET VAR RIGTIG HYGGELIGT FOR BÅDE BØRN, FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE.

PÅ BILLEDET SER DU DE FLESTE VINDERE DENNE FASTELAVN. KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER.

 

**************************************

 

VIGTIGT VIGTIGT

 

Fællesvirket inviterer alle beboerforeningers formænd og en bestyrelsesrepræsentant til møde den 12. marts kl. 17:30

 

Mødet foregår i Cafe Egely

Vi starter kl. 17:30 med et festmåltid fremstillet af cafeen.

Efter spisningen starter det egentlige møde.

 

Vi står i den situation at der skal være en udskiftning på holdet, vi mangler folk til de opgaver vi aftalte på vores seminar i 2009,

Bladet, Hjemmeside, fastelavn, Sankt Hans, Familiemarked,

Den Bevarende lokalplan for området, og de øvrige opgaver der udføres af Fællesvirket.

 

Tilmelding til arrangementet sker til Fællesvirkets formand, til Ole Andersen så hurtigt som muligt, men senest den 8. marts.  ole@oleand.dk

 

**************************************

IGEN I ÅR BLIVER DER AFFALDSINDSAMLING

I EGEBJERG DEN 22. APRIL

LÆS MERE I NÆSTE NUMMER AF EGEBLADET.

 

 

 

**************************************

HER ER REFERATET FRA VORES HALVÅRLIGE MØDE MED KOMMUNEN.

 

Referat

fra halvårsmøde med Fællesvirket d. 2. februar 2012

 

Til stede: Ole Andersen, Henning Wittus og Søren Andersen fra Fællesvirket samt Lone Schock, Frank Jakobsen, Lars Algreen og Annegitte Hjort (ref.) fra Ballerup Kommune.

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde

           - godkendt uden kommentarer.

 

Pkt. 2  Lokalplan vedr. udvikling og bevaring

           Annegitte præsenterede et oplæg til tids- og procesplan:

 

           Maj/juni    Indledende møde med boligafdelinger, grundejerforeninger og handlende på Egebjerggård – orientere om kommende proces, opfordre til dialog. Inspirationsoplæg fra Henning Larsen på baggrund af idékatalog for Egebjerggård vedr. bæredygtig renovering og udvikling.

 

           Sept.         Workshop for beboerne (en lørdag formiddag), hvor følgende drøftes:
§ 
hvad er godt og bevaringsværdigt i området generelt?
§  hvor ønskes udvikling og udbygningsmuligheder?

 

           Okt.-dec.   Lokalplanforslag udarbejdes på baggrund af workshop-input.

 

           Jan. ’13     Lokalplanforslag sendes til kommentering i Fællesvirket.          

           Feb.           Lokalplanforslag vedtages og sendes i høring 

           Juni           Lokalplan vedtages endeligt. 
             

Lone fortalte kort om det idékatalog vedr. bæredygtig renovering og udvikling, som Henning Larsens Tegnestue har udarbejdet til inspiration med det videre lokalplanarbejde. Fællesvirket bad om at få et eksemplar af kataloget, men det var kommunens vurdering, at det kræver forklaring for at give mening. Det blev derfor aftalt at bede Henning Larsen Arkitekter om at fremlægge det som inspiration og oplæg på det indledende møde i med boligafdelinger etc.

 

Fællesvirket var som udgangspunkt positive over for den skitserede proces og vil bede de forskellige boligafdelinger om at melde evt. generelle problemstillinger ind forlods (fx markiser).

 

Enighed om at formålet med lokalplanen er at muliggøre udvikling inkl. bevaring.

 

Det blev aftalt, at invitationer udsendes i et samarbejde mellem Fællesvirket og kommunen.

 

Det indledende møde holdes på Egebjerggård – formentlig i Teglværket.

Det skal ligge ultimo maj/primo juni på en hverdagsaften kl. 19.30.

Annegitte udsender datoforslag snarest.

 

 

Pkt. 3  Elementbeskrivelsen     

           Fællesvirket beder om en ny, justeret version – Lars sender den.

           Lars vil gerne have reaktioner på, hvordan det fungerer med den

           nye entreprenør.

 

           Konkrete punkter:

 

           - meget affald på offentlige arealer (men tømningen fungerer).
           - siv i søen bør skæres ned; nemt nu, hvor der er is på vandet.

           - træer ved Vingehuset – Lars ser på det.

           - beplantning ved Egebjergtoften

 

Lars beder om oplysninger om fejl og mangler med angivelse af præcis lokalitet.

 

 

Pkt. 4  Kunstværker

’Fuglen’ trænger til en kærlig hånd. Frank oplyste, at værket jo er overdraget til boligselskabet, og at udbedringen nu, så vidt vides, blot afventer bedre vejr. Boligselskabet har bedt kommunen om økonomisk hjælp, og det er de blevet lovet af borgmesteren.

Det er meningen, at skulpturen skal renses helt i bund og behandles forfra.

 

Fællesvirket udtrykte ønske om at få fjernet ’gitterskulpturen’ på Egebjerg Bygade ved Tårnsøen.

 

Propelmanden er kommet tilbage fra Louisiana og står nu på Rådhuset. Iflg. aftalen med Louisiana skal César-skulpturen ved Egebuen tilbageleveres ved årsskiftet 2012/13. Vi skal have en dialog om, hvad der så skal ske. Lone oplyste, at der pt. ikke er nogen penge til det. Kommunens Kunstråd vil se på sagen og overveje muligheder. Enighed om at denne sag bør køres separat, ikke som led i den planlagte lokalplanproces.

 

 

Pkt. 5  Parkering

Der er store problemer med ulovlig parkering ved pizzeriaet og Netto og på ’kryds-og-bolle-pladsen’. Området har p-pladser nok, men folk vil holde tæt på deres hjem.

Det er ikke noget, kommunen kan afhjælpe, der er behov for en holdningsbearbejdning blandt beboerne.

P-kontrol og bøder virker. En aftale med Europark er ikke ønskelig, men kan måske ende med at blive nødvendig.

Fællesvirket vil drøfte problematikken og forsøge at nå frem til en aftale, som holder de vigtigste steder i området fri for parkering.

 

 

Pkt. 6  Skiltning ved Skotteparken

Skiltningen vedr. lege/opholdsareal og hastighed er anderledes her end i bygaden.

Beboerne ønsker at lukke Skotteparken, bl.a. på grund af megen skolekørselstrafik. Det ønsker Fællesvirket ikke, da det blot vil flytte trafikken.

Lars foreslår, at der evt. kan indføres p-forbud ved skolen i ’myldretiden’ – det har haft god virkning andre steder.

 

 

Pkt. 7  Eventuelt

           Springvandet fungerer igen (men er slukket nu pga frosten).

 

 Ole Andersen beder om hjælp mht tinglysning af nye vedtægter for 4. etape – der er rod med matrikelnumrene.
Annegitte undersøger,hvem der kan hjælpe med det.

 

           Der er ønske om at etablere nedgravet affaldssystem flere steder i

           området. Man undrer sig over, at kommune kræver tømning en

           om ugen, selvom det ville være tilstrækkeligt hver 2. eller 3. uge.

           Lars undersøger, om der kan ændres i aftalen med vognmanden.

 

           Fællesvirket vil gerne inviteres på rådhuset og se propelmanden på        den nye plads i Atriet. Næste møde lægges derfor på rådhuset.

 

Annegitte Hjort

 

 

 

**************************************

Ligge du inde med noget stof til bladet -
så send det straks til
Egebladet@egebjerg-ballerup.dk

***************************************
Hvad sker der i de andre bydele klik ind på:

Http://www.egebjergklubben.dk

http://www.maaloevbylaug.dk

http://www.skovlunde.dk

Næste nyhedsbrev kommer omkring første APRIL 2012, indtil da så husk at kigge indenfor på vores hjemmeside en gang i mellem.

Http://www.Egebjerg-ballerup.dk