FÆLLESVIRKET OG EGEBLADET'S
NYHEDSBREV JANUAR 2012

***************************************
Ønsker du at modtage nyhedsbrevet skal du sende en mail til egebladet@egebjerg-ballerup.dk med dit navn og skrive "nyhedsbrev"  under emne

**************************************

GLÆDELIG NYHED

Computergenereret alternativ tekst: Efter 2 r uden medicin udleve
ring i Egebjerg Kiosken -tidligere
Sivas - er lykkedes for Egebjerg
Kiosken ejer llhan at få det tilba
ge.
Det betyder, at du igen kan be
stille din medicin til levering i
Egebjerg Kiosken eller indlevere
dine recepter i kiosken og få va
rerne udleveret dagen efter — se
plakaten på næste side.
Inden for meget kort tid vil Ege
bjerg Kiosken også f et hnd
kobsudsalg i butikken. Det vil
best af de almindelige hand
købsprodukter, som hovedpine
piller, næsespray, hostesaft, di
verse cremer med videre.
Fællesvirket er
begejstret og har
givet llhan vores
initiativ præmie
pá 500 kr.
Han fr præmien,
fordi han stædigt
efter at Ballerup
apotekeren luk
kede salget for 2
r siden blev ved
med forsøge at få
apoteker salget
tilbage.
llhan siger til Egebladet: “Det
har taget længere tid end jeg
regnede med og der skulle ind
hentes flere tilladelser. Men
Skovlunde apotekeren Mogens
Palvad har hjulpet mig med det
hele og uden hans hjælp var det
ikke blevet til noget, så jeg er
ham meget taknemmelig”.
Er du i tvivl om, hvordan det fo
regr så ring til Egebjerg Kio
sken, Skovlunde Apotek eller
spørg lægen.
Fællesvirket siger tillykke til Il
han med apotekersalget, som
kommer alle i Egebjerg Bykvar
ter til gavn.
IGEN APOTEKERSALG I EGEBJ ERG -
¡ samarbejde med Skovlunde
apotek.

Computergenereret alternativ tekst: Udlevering af medicin
fra
“ SKOVLUNDE APOTEK”
Bestil håndkøbsvarer eller medicin på
Skovlunde Apotek tlf. 44 91 50 22
til levering her i Egebjerg Kiosken
Bestilt direkte på Skovlunde Apotek
tlf. 44 91 50 22 inden kl.1 3 leveres (hvis lagerholdes)
samme dag efter kl.1 5 her I Egebjerq Kiosken
Indleveres recept her i Egebjerg Kiosken inden kl.1 5
kan medicin afhentes den følgende dag fra kI.15
(Lørdage undtaget)

 

KEDELIG NYHED

Computergenereret alternativ tekst: Der har været 3 indbrud i rækkehu
se i Søbrinken og Skotteparken.
Mandag 09. januar var der 2 ind
brud i Søbrinken i tidsrummet mel
lem 17:30-19:30.
Tyvene var kommet ind af terrasse-
døren ved hjælp af en koben eller
lignende.
Ved indbruddet forsvandt der kon
tanter, computere, fotoudstyr m.v..
Det var to huse der lå ved siden af
hinanden.
Samme uge torsdag d. 12. januar
var der igen indbrud i samme omrà
de, men i Skotteparken.
Det skete ¡ samme tidsrum, altså
mellem 17:30 og 19:30.
Her forsvandt der arvestykker. com
puter og busklippekort.
Fællesvirket skal opfordre forenin
gerne at diskutere, hvordan man
bedre kan holde øje med hinandens
Det er foruroligende, at ind
bruddene er foregået om efter
middagen.
Derfor skal vi også opfordre
alle til også at kigge efter hin
andens huse og lejligheder om
dagen.
Naboerne havde ved det ene
indbrud hørt stoj, men regnede
bare med at det var naboen
der var ved at sætte reoler op.
Derfor kig en ekstra gang, eller går
ind til en nabo du ved der er hjem
me og aftal sammen, hvad i gør el
ler ring til politiet med samme.
En beboer på Egebjergtoften har
for 3 gang fået stjålet havelamper.
På billedet kan du se hvordan se
ud.
Har du set disse lamper. man ikke
bare kan købe så ring til ejemanden
pá 3023 4755.
Lamperne forsvandt sidste gang
imellem d. 13 og 14.december.
INDBRUD OG TYVERIER I OMRÅDET.
huse og lejligheder
Side 9 EGEBLADET

 

 

 

 

EGEBLADET@EGEBJERG-BALLERUP.DK

**************************************

Ligge du inde med noget stof til bladet -
så send det straks til
Egebladet@egebjerg-ballerup.dk

***************************************
Hvad sker der i de andre bydele klik ind på:

Http://www.egebjergklubben.dk

http://www.maaloevbylaug.dk

http://www.skovlunde.dk

Næste nyhedsbrev kommer omkring første februar 2012, indtil da så husk at kigge indenfor på vores hjemmeside en gang i mellem.

Http://www.Egebjerg-ballerup.dk