FÆLLESVIRKET OG EGEBLADET'S
NYHEDSBREV NOVEMBER  2010 -
EKSTRA

***************************************

Ønsker du at modtage nyhedsbrevet skal du sende en mail til egebladet@egebjerg-ballerup.dk med dit navn og skrive "nyhedsbrev"  under emne

 

**************************************

Ud over  Formula Tryk A/S  fik vores lokale Erland Nielsen sammen med andelshaveforeningen årets miljøpris 2010

            

 Mange engagerede borgere, foreninger og virksomheder var i tæt løb om årets miljøpris, men nu er vinderen fundet.
Torsdag 2. september kunne borgmester Ove E. Dalsgaard endelig løfte sløret for, hvem vinderen af Årets miljøpris 2010 er. Prisen gik til Formula Tryk A/S for deres grundige, helhjertede miljø- og klimaindsats.
.Med prisen følger normalt en kontant belønning på 25.000 kr. Denne gang har dommerkomiteen valgt at dele beløbet mellem de to hædrende omtaler
Dommerkomiteen valgte desuden at give hædrende omtale til både en enkelt borger og en andelshaveforening, som hver især har gjort et bemærkelsesværdigt miljøarbejde. Begge modtager en kontant belønning på 12.500 kr. hver.
Erland Nielsen fra Egebjerg for hans store indsats for det lokale miljø. Han har i mange år frivilligt vedligeholdt og plejet naturen i området og gået foran både i bekæmpelsen af bjørneklo og affaldsindsamling.
Andelshaveforeningen Tjørnebjerg og især kloakudvalget hædres for deres store arbejde med at få kloakeret hele haveforeningen
Se billeder fra uddelingen af årets miljøpris her

**************************************

Her er kommunens referat fra vores møde omkring den kommende nye lokalplan mandag d. 25.10

 

 

Mødedeltagere: Ole Andersen, Søren Andersen, Helle Tiedemann, Lone Schock og Annegitte Hjort (ref).

 

 

Lokalplan

 

Indledningsvis orienterede Lone Schock om, at det p.g.a. nedskæringer og færre ressourcer desværre bliver nødvendigt at udskyde udarbejdelsen af en ny lokalplan for Egebjerggård til 2012.

 

Det blev besluttet, at lokalplanen ikke bør kaldes ’bevarende’, da det lyder af stilstand og museum, og da det i øvrigt heller ikke er dækkende, fordi lokalplanen bl.a. også skal omhandle nye bebyggelser på restgrunde i området.

 

Fællesvirket udtrykte interesse for at få nye boligbebyggelser i området, bl.a. for at supplere kundegrundlaget til butikkerne, som er meget vigtige for området.

 

Fællesvirket lagde desuden vægt på, at arbejdet med udarbejdelsen af lokalplanen bliver demokratisk og at alle inddrages.


Annegitte skitserede kort den proces, som der foreløbig er lagt op til, nemlig en halv- eller heldagsworkshop for områdets beboere, hvor man à et par tempi kan drøfte kvaliteter og problemer dels i sit eget kvarter/etape, dels i Egebjerggård som helhed.

Fællesvirket vil gerne allerede nu ’varme op’ til processen og opfordre beboerne til at overveje, hvad de finder er væsentlige kvaliteter i området.

 

Fællesvirket gjorde opmærksom på, at der allerede er aktuelle sager, der kunne høre ind under den nye lokalplan, fx problemer med at skaffe blå sten til Tårnhusets tag og en problematik omkring markiser i Egebjerghaven. Her vil det være svært at afvente, at den nye lokalplan foreligger. Lone sagde, at vi indtil da må tage stilling til sagerne en ad gangen og administrere efter de eksisterende lokalplaner.

 

By- og Erhvervsudvikling har fået udarbejdet skitser for mulige bebyggelsestyper på arealerne bag Netto. Der er tale om foreløbige skitser, der er tænkt som et input til det kommende lokalplanarbejde. Fællesvirket fik lov at beholde skitserne og vise dem frem i området, dog med det helt klare forbehold, at det gøres helt klart, at skitserne er til inspiration og endnu hverken er forelagt ejendomsselskabet eller kommunalbestyrelsen.

Lone Schock vil vise skitserne til Ballerup Ejendomsselskab ved at snarligt møde.

 

Søren gjorde opmærksom på, at der er behov for store lejligheder, da området p.t. rummer for mange små boliger.

 

 **************************************


STILLADSERNE ER VED AT BLIVE TAGET NED PÅ EGEBJERGHAVEN.

Egebjerg Bykvarter er ikke mere de gule tages by,
nu er det de røde tages by

Vi siger tillykke med det flotte resultat.
**************************************

FORSLAGET OMKRING PRIVATISERING AF VEJENE I BALLERUP HAR VÆRET UNDER BEHANDLING I BYRÅDET.

LÆS HER OM BAGGRUNDEN KLIK HER

PÅ NEDENSTÅENDE LINK KAN DU SE DET KORT KOMMUNEN HAR LAVET OVER DE VEJE DER SKAL PRIVATISERES M.V..

KLIK HER FOR AT SE KORTET

 

**************************************

Ligge du inde med noget stof til bladet -
så send det straks til
Egebladet@egebjerg-ballerup.dk

***************************************
Hvad sker der i de andre bydele klik ind på:

Http://www.egebjergklubben.dk

http://www.maaloevbylaug.dk

http://www.skovlunde.dk

 

 

Næste nyhedsbrev kommer omkring 01. december 2010, indtil da så husk at kigge indenfor på vores hjemmeside en gang i mellem.

Http://www.Egebjerg-ballerup.dk