FÆLLESVIRKET OG EGEBLADET'S
NYHEDSBREV MARTS 2009

***************************************
Stor ny kunstudstilling i Glashuset d. 7. og 8. marts..

Se mere  om Anna Elmø, som er uddannet på Moskvas Pædagogiske Akademi med tegning og maleri som liniefag på www.annaelmoe.dk

Rita Olsson som først begyndte at male i en moden alder er autodidakt, men har deltaget i rigtig mange kurser - se mere www.2xheltborg.dk/rita_olsson.htm

Kim Henriksen er også autodidakt maler. Hans gennemgående træk er, at udfordre kunstelementernes traditioneller virkermidler - se mere www.bricksite.com/wrang

 

***************************************
Fastelavn, fastelavn er mit navn
Her er en af vinderne for de bedst udklædte.

Klik på billedet og se flere billeder fra fastelavnsfesten
i Egely.

***************************************

FÆLLESVIRKET AFHOLDER SIT ÅRLIGE REPRÆSENTANTSKAB D. 18. MARTS.

På mødet skal man blandt andet diskutere de forslag som fremkom på Fællesvirkets seminar tidlige på året.

 

FÆLLESVIRKET     
for boligforeningerne i Egebjerg bykvarter
Agernstrædet 1,
2750 Ballerup.

 Til:                 Fællesvirkets repræsentantskab               

  Emne:            Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde

 Der indkaldes herved til Repræsentantskabsmøde onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.30
 i fælleshuset Glashuset, Agernstrædet 33.

Mødet gennemføres efter vedtægternes § 7, med følgende

DAGSORDEN

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Godkendelse af referat fra sidste møde

3.    Forretningsudvalgets beretning

4.    Forelæggelse af årsregnskab

5.    Indkomne forslag

6.    Fastsættelse af årets bidrag / budget
Forretnings udvalget forslår kontingent ændret til 60,00 kr. pr. husstand pr. år.

7.    Valg:

Valg af kasserer, på valg er Henning Wittus  

Valg af revisor, på valg er Karl Boel

8.    Nedsættelse af Sankt Hans udvalg

9.    Orientering fra repræsentanterne

10. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde


ad. 5. Indkommende forslag skal være Formanden i hænde senest 10. marts.

 Med venlig hilsen
Ole Andersen

***************************************

Forårets hyggeligste

 

Vinaften i Glashuset

 Torsdag d. 19. Marts kl.20.00

Vintage - vinimport præsenterer
6 spændende vine..

Pris 100.00 kr pr. deltager.

Kom og få en hyggelig aften!!!

Tilmelding  fj@whost.dk

Tlf. 44645575 senest 16 marts.

Arrangør Beboerforeningen Egestrædet.

 

***************************************
Det Danske Spejderkorps invitere dig på en vandretur på 10, 20 eller 30 km...tør du være med ????

***************************************
HUSK AT KLUBBEN "VARDEN" SOM ER FOR ALLE EFTERLØNNERE OG PENSIONISTER HOLDER KLUBMØDE
HVER TORSDAG KL. 13:00

***************************************

Ligge du inde med noget stof til bladet -
så send det straks til
Egebladet@egebjerg-ballerup.dk

 

***************************************
Hvad sker der i de andre bydele klik ind på:

Http://www.egebjergklubben.dk

http://www.maaloevbylaug.balk.dk

http://www.skovlunde.dk

 

 

Næste nyhedsbrev kommer omkring 1. april 2009, indtil da så husk at kigge indenfor på vores hjemmeside en gang i mellem.

Http://www.Egebjerg-ballerup.dk