stor deltagelse i valgmøde

Vælgermødet torsdag den 29. oktober, der var arrangeret af FÆLLESVIRKET og EGEBJERGKLUBBEN i samarbejde blev en stor succes. Der deltog 5 politikere og 50 vælgere fordelt på 5 caféborde. Desværre måtte Venstres spidskandidat melde afbud i sidste øjeblik p.gr.a dødsfald i den nærmeste familie, og med et så kort varsel, kunne Venstre ikke finde en anden kandidat.

Efter 3 minutters oplæg fra hver kandidat anført af en veloplagt borgmester trak kandidaterne lod om hver sit bord, og så startede 5 runder med mulighed for direkte samtale mellem vælgere og politikere i ca. 12 minutter, hvorefter politikerne flyttede borde, så de nåede hele vejen rundt. Undervejs blev der holdt pauser, så man kunne strække ben og nå i baren. Ved den afsluttende runde, hvor politikerne hver fik 2 minutter, udtrykte alle stor tilfredshed med arrangementet, så stor, at man faktisk aftalte at gentage arrangementet med en midtvejsevaluering om to år. FÆLLESVIRKET og EGEBJERGKLUBBEN lovede at invitere.

Og så sluttede alle politikere pudsigt nok med at anbefale, at man stemte på hver deres parti.

 Thomas Seeberg