Oppe i Norge vil de også have et
Egebjerg bykvarter

 D.. 22. oktober fik Fællesvirket besøg fra en lille by i Norge der hedder Kongsberg. Byen har ca. 25 000 indbyggere.

Delegations som var på på et par og 30 ibyplanlæggere, politikkere, indbyggere og deres deres borgmester ville meget gerne studere tankerne bag ideeen Egebjerggård Bykvarter. Deres tanker var specielt sporet ind på hvordan kriminalitets forebyggelsen virker, hvordan bygaden med butikkerne fungerer og hvordan skolen har været med til at præge kvarteret.

De er i gang med at planlægge deres centrum i Kongsberg, hvor de vil sætte focus på fortætning, udvikling af gode byboliger for børnefamilier og med møde pladser og liv i gaderne.

Ole Andersen, Erik Skou og Bent Andersen havde livlig og inspirerende snak med nordmændene og det endte med, at Fællesvirket må komme til Kongsberg når de er færdige og se på deres byprojekt.