FÆLLESVIRKETS TRAFIKFORSLAG TIL KOMMUNENES
"VEJ– OG TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2000 - 2012"

Markering af skolevejens overføring på Egebjerg Bygade.

 

 

 

 

 

 

 


Hvor bygaden skal krydses, er der udført chikaner i Bygaden. Der bør foretages en stærkere markering af overgangene.
Ved skoletidens begyndelse er der ret meget trafik, så det overgangene skal fungere som fodgængerovergange.

Der etableres 2 handicap parkeringspladser ved Netto.

For at tilgodese de handicappedes indkøbsmuligheder placeres pladserne lige for Netto.
Der har i længere tid været et ønske om at få etableret disse 2 pladser.

Cykelstien på Egebjerg Bygade forlænges.

Ved færdiggørelsen af 4. etape af Egebjerggård blev der ikke gennemført cykelsti på denne del af etapen.
Det er ikke et ufarlig sted, da man ikke kan overskue dette hjørne.

Alle 3 forslag har været diskuteret på Fællesvirkets møder og der var enighed om at fremsende disse forslag.