Egetræerne i Egebjerggård.

   

Fællesvirket har i gennem flere år ønsket en plan for Egetræerne i hele vores kvarter. Ballerup kommune
har nu fået tegnestuen Opland til at lave en sådan plan for vejtræerne i Egebjerggård.

Vi er selvfølgelig meget glade for at det nu er lykkedes at få gang i denne debatten omkring træerne i vores kvarter.
I Fællesvirket er vi enige om, at det vigtigste er, at områdets træer fremstår som levende og smukke.

Fællesvirket bliver taget med på råd og vi har indtil nu ytret os omkring følgende ting.

1. Nogle steder, er træerne så gode at de kan bevares, hvis der udtyndes og andre steder skal der nybeplantes.

2. Vi stiller vi ikke krav om, hvilket træer der skal vælges.

3. De enkelte dele af området skal fremstå ens.

4. Vi synes ikke, at træerne skal være til gene for beboerne. De skal hele tiden holdes nede på en sådan måde, at man også om sommeren kan have glæde af sin altan eller sine vinduer, selvom man bor ud til nogle vejtræer.

5. Da Fællesvirket ønsker cykelsti i den østlige del af Bygaden, skal der selvfølgelig tages højde herfor. Vi følger løbende udviklingen og håber at projektet snart kan komme i gang.