Tom Nielsen svarer  d. 09. august
på kunstforeningens
læserbrev i Egebladet nr. 4 08.
D.  20. august udvider Tom sit indlæg -
se nederst på siden.

Jeg har som formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg endnu engang og med stor interesse læst egebjergbladet. I augustnummeret er der et læserbrev fra Esther Hansen, der som kasserer for Egebjerg Kunstforening er noget ironisk og sarkastisk over Ballerup kommunes "tilskud" til kunstforeningen (eller mangel på samme).

Først og fremmest vil jeg gerne sige, at jeg er meget imponeret af det arbejde der laves i kunstforeningen, ligesom der heldigvis laves i flere andre lokale kunstforeninger i kommunens forskellige boligområder. Det er med til at give et samlet billede af, at i bor og lever i en kommune hvor kunst er en væsentlig del af beboernes hverdag.

Med hensyn til den konkrete sag, så hænger det imidlertid sådan sammen, at Egebjerg Kunstforening for nogle år siden forespurgte om muligheden for fast tilskud til dens arbejde og herunder udstillinger. Dette afviste vi i kulturudvalget, da vi som nævnt ovenfor har flere lokale kunstforeninger, der i givet fald også skulle have tilskud. Vi svarede i stedet, at kunstforeningen kunne søge om evt. underskudsgaranti i forbindelse med konkrete udstillinger, og det gjorde Egebjerg Kunstforening. Regnskabet viste et underskud på kr. 97,00 og det beløb fik kunstforeningen så udbetalt.

Vedr. Ballerup Kunstforening, kan jeg oplyse, at den for 25 år siden blev godkendt som en tilskudsberettiget kunstforening, der skulle dække hele Ballerup kommune. Det gør den på sin vis også. Den har kommunale lokaler på Skovlundegård i Skovlunde og bestyrelsen er bosiddende fordelt i det meste af kommunen, ligesom foreningens medlemmer ligeledes kommer fra hele Ballerup kommune og nogle er bosiddende udenfor kommunen. Ballerup Kunstforening modtager normalt ca. kr. 20.000,- om året i tilskud, men i jubilæumsåret fik de et ekstra tilskud til en jubilæumsudstilling.

Jeg ved godt at der er nogle der ikke finder det rimeligt, at Ballerup Kunstforening får dette tilskud, men som sagt var det et godt initiativ de startede dengang og som sagt skal de være kunstforening for hele Ballerup kommune. Så derfor tilskuddet.

Skulle vi give tilskud til de lokale kunstforeninger, ville tilskuddet til Ballerup Kunstforening i stedet skulle deles, eller også skal vi finde penge andre steder på kulturbudgettet, da Regeringen og dens støtteparti ikke tillader, at kommunen udvider budgettet.

Jeg håber at dette kaster lidt lys over forskellen på de to kunstforeninger og hvorfor der "kun" er givet et beløb på kr. 97,00 til Egebjerg Kunstforening.

Venlig hilsen,

Tom Nielsen. 

 

 

  E-mail:       balkom@balk.dk
  Web:         www.ballerup.dk

 

 

Jeg må med skam melde, at jeg fejlagtigt har påstået og skrevet, at Egebjerg Kunstforening har modtaget kr. 97,00 fra Ballerup kommune i form af en underskudsgaranti i forbindelse med en kunstudstilling.

 

Dette er ikke tilfældet, idet de kr. 97,00 er udbetalt som et aktivitetstilskud til foreningen. Grundet beløbets størrelse, har kunstforeningen ikke søgt efterfølgende.

 

Det skal dog bemærkes, at der stadig er mulighed (hvilket kunstforeningen er orienteret om) for at søge om underskudsgaranti til særlige udstillinger, mod et fremsendt budget inden afholdelse af udstillingen.

 

Jeg skal beklage den forkerte forklaring på de kr. 97,00 som jeg først skrev.

 

Venlig hilsen,

 

Tom Nielsen.

 

 

 

  E-mail:       balkom@balk.dk
  Web:         www.ballerup.dk