Referat

 

 

Møde med Fællesvirket 28. februar 2008

 

Deltagere:

 Ole Andersen                 Fællesvirket
Søren Andersen              - ”-
Henning Wittus               - ” –
Klaus Ole Møgelvang        Ballerup Kommune
Lone Schock                  -” -
Søren Johnsen               - ” –

1.                  Handicap, parkeringsforhold

Fællesvirket ønsker at der skal etableres 2 handicap p-pladser ved Netto, hvor der i dag er stopforbud.

Aftalt: Miljø & Teknik undersøger muligheder og vender tilbage.

2.                  Fællesvirket ønsker lokale

Fællesvirket ønsker lokale eller lukket arkiver til opbevaring. Der er et skur ved Institutionen ved Skotteparken (som skal nedlægges). Ejendomme undersøger og vender tilbage.

3.                  Strøm til festpladsen

Fællesvirket henter el fra Institutionen Skotteparken til fællespladsen. Hvad sker der hvis Institutionen nedrives?. Kommunen vil være opmærksom herpå. Det første år kan strømmen hentes fra skuret.

4.                  Fast kontaktperson på Rådhuset

Tina-Kirstine Storm vil fremover være Fællesvirkets kontaktperson tlf. lokal 2301.

5.                Gennemgang af de grønne områder

Bemærk venligst, at punkterne i afsnit 5 henviser til referatet fra d. 26.06.2007

Klik her for se dette referat.

 

 

Ros til Kommunen, for der er sket meget siden mødet 26. juni 2007.

ad. ref.pkt.1)                 Er opført

ad. ref.pkt.2)                 Udført. Kan den evt. få noget træbeskyttelse?

ad. ref.pkt.3)                 Egetræerne: Vil indgå i overvejelserne i.f.m. Grøn Plan    (sommer 2008). Træerne kan udskiftes med anden træsort, der kan overleve.

ad. ref.pkt.4)                  Reparation af stenene er delvis udført. En murer bør gå dem igennem.

ad.ref.pkt.5)                  Flot arbejde. Fiberdugen bobler op. Kan den ikke fjernes nu?.

ad.ref.pkt.6)                  Læhegn – Vest for Tårnsøen: De store træer burde have været beskåret. Bevar 2-3 træer plus nogle buske.

ad.ref.pkt.7)                  OK.

ad.ref.pkt.8)                  Godt udført arbejde på stierne, men lunke/sætning mellem 12 og 13.

                                   Der skal laves dræn under stien. V&P kører med for brede biler der smadrer kanterne. Det skal de ikke.

ad.ref.pkt.9)                  Bænken og affaldsstativet må ikke fjernes, bl.a. for at beboerne kan komme af med hundeposer.

                                   Der mangler et affaldsstativ ved Teglværkssøen til hundelufterne.

ad.ref.pkt.10)                FG 1

ad. ref.pkt.11)               OK

ad.ref.pkt.12)                Flot arbejde

ad.ref.pkt.13)                Bænke skal ikke nedlægges

ad.ref.pkt.14)                Er fjernet

ad.ref.pkt.15)                Bænken er ikke renoveret endnu. Sædet er råddent.

ad.ref.pkt.16)                Vi vil gerne have stier nogle steder ved søen, så folk kan komme ned til søen.

ad.ref.pkt.17)                Plejeniveauet med 2-3 slåninger pr. sæson er for lidt. Uhensigtsmæssigt, bl.a. ved Sankt Hans.

ad.ref.pkt.18)                Pil beskåret, men det er mangelfuldt og ser ikke pænt ud. Handler ikke om at private vil have sø-kig.

ad.ref.pkt.19)                Dårligt vedligeholdt græsareal på skråningerne, (beboerne holder heller ikke de private hække ordentligt). Græsset skal slås umiddelbart før Sankt Hans, således at beboerne kan klippe deres hæk.

ad.ref.pkt.20)                Pil er fjernet. Dejligt.      

ad.ref.pkt.21)                Indsigtskiler er stadig aktuelt.

                                   Der kunne evt. laves et genopretningsprojekt. Det er et regnvandsbassin, ikke en sø. DN skal tages med i genopretningsprojektet.

ad.ref.pkt.22)                Ros til Kommune at den blev fjernet hurtigt.

ad.ref.pkt.23)                Arealet er dårlig vedligeholdt og passet. M&T må se om der kan gøres noget – evt. omlægge pladsen så den kan se pæn ud uden de store vedligeholdelsesomkostninger. Legepladsen bruges meget lidt.

ad.ref.pkt.24)                Er udført.

                                   Stenene ved siden af vandtrappen ligger løst, og bliver smidt i søen.

ad.ref.pkt.25)                Fint

ad.ref.pkt.26)                Ordnet, fint

6.                Brochure for Egebjerg

                        Skal opdateres. Fællesvirket afleverede ny tekst. Plan vil opdatere den.i

7.                Cenegia – grund

 Lone Schock orienterede om, at Cenegia ikke ønsker at etablere sig. En daglig-

varebutik har ønsket at etablere sig på den grund, men evt. problemer med vare-

transport og p-plads.

8.               Andet             

Fællesvirket afleveret input til revision af Egebjergfolderen.