Den 18-04-2007 havde Fællesvirket møde med Ballerup kommune tekniskforvaltning. 

Her onsdag d. 27. juni kom referatet så fra kommunen - altså et par måneder efter vores møde - det er service.

 

Vi bringer her først kommunens referat og herefter vores egne notater fra mødet, som har været gengivet før på denne hjemmeside:

 

 

Der blev fra Fællesvirkets formands side ikke lagt skjul på den utilfredshed der er med vedligeholdelsen af området generelt.

 Fra kommunens side kunne man godt se, at der virkelig trænger til forbedringer og en grundig gang oprydning i området.

 Vi har forlangt at kommunen kommer med et referat indenfor 14 dage. Når vi har dette kan vi direkte se, hvad det er kommunen kan og vil gøre.

 Referatet fra mødet vil blive lagt ud på hjemmesiden.

 Det blev også aftalt, at teknisk forvaltning sammen med Fællesvirket skal gennemse området, således at forvaltningen ved selvsyn kan se, hvilke problemer vi snakker om.

 Vi diskuterede også konkrete ting med tekniskforvaltning. Følgende ting blev blandt andet berørt:

Sivene i Tårnsøen
Parkeringsforhold i området

Handicap parkering ved Netto

Tårnsøens springvand og vandtrappe
Beplantningen rundt om Teglværkssøen
Det manglende grus på vores stier
Vedligeholdelse af vores bænke
Og meget andet..

 

 

 

klik på fuglene for at komme returHit Counter