Kommunen og Fællevirket kiggede  på
Egebjerg's grønne områder d. 26.06.07.

Her er vores referat af mødet.
Inden for 14 dage har kommunen lovet at sende deres version af mødet.
Det vil straks blive lagt ud på hjemmesiden

DeltagerLena Jensen (kom)
Ole Vest Birk (kom)Henning Wittus (fælles)
Ole Andersen (fælles)
Vi gjorde det klart at det skulle være en langsigtet plan.

·        Træer på gade udtyndes, beskæres, fliser fjernes evt. udskiftes med Støbejernsriste
Der laves en helhedsplan af kommunen; tidsplan et år.

       Beplantningen op mod Egebjerg Toften
Fjernes/beskæres

·        Stisystem renoveres med y belægning (sten mel) udlægges, og der etableres dræn op mod voldene.
Ved lunken pålægges et tyndt lag, resten restens gennem gås i etaper. Der fjernes 2 bænke og 2 affaldsspande.

·        Tårnsøen fjerne Rør, Siv hvert år til vinter.
Som aftalt.

·        Tegelværkssøen ½ delen af træer fælles og græs klippes så man kan færdes på området.
Træer fælles det bliver til vinter. Vi vil have der bliver udsyn til søen hvor også græsset bliver slået

·        Græsset på festpladsen klippes mindst en gang pr. måned. Maj, juni, juli, aug. sep. Okt.
Kommunen mente ikke der var penge til det, Vi vil have er pris på hvad det koster.

·        Pilen som vokser vildt omkring vandløb fra Skotteparken fjernes.
Pilen op mod Søbrinken bliver fjernet nu, resten fjernes i forbindelse med fældningen til vinter

·        Græsset på volden ved Varden og Glashuset bør klippes maj, juli, sep. Så det er muligt at færdes på området.
Det ville ikke blive gjort

·        Beplantning omkring Varden beskæres.
Der vil blive fjernet ca. 5-8 m,·

·        Legepladsen ved Egebjerg Toften vedligeholdes.
Der skal laves en aftale med De omkring liggende bolig afd.

·        Buske og træer beskæres, fælles på fri arealer.
De store træer nord for Tårnsøen op mod Egebjerg gård fælles, buskene bliver stående.
 

·        Kunsten vedligeholdes.
Det var ikke Deres afd. Men give det videre.
 

  • Bænke rengøres.
    Der fjernes 2 bænke og 2 affaldsspande den ene øst for VINGEHUSET, den anden mellem Børnehaven, Teglværkssøen, og Festpladsen. (det er meget dyrt at få hentet affalds ved stierne)
    De er ikke meget for at gøre noget ved den, men kunde godt se de var meget dårligt vedligeholdt over for NETTO ved ægget.


     
  • Der kan evt. sås markblomster i de områder som ikke slås.
    Det ville De ikke gøre.