Gadehusene

 Adresse: Egebjerg Bygade 10-18, 69-87 og
 
Egebjergtoften 2-12, 1-17

Antal boliger 29 privatejede byhuse
Opførelsesår: 1987-1988
Bygherre: H. Hoffmann & Søn­ner A/S, Byggeriets Håndværks Virksomheder A/S, A. Jespersen & Søn A/S, Hosby Huse A/S og JMH Totalbyg A/S
Arkitekt: Tegnestuen Møllen, Arkitektfirmaet PLAN 1, Jensen, Jørgensen & Wohlfeldt, Arkitekt­firmaet Lynggruppen, Hougaard Nielsens Tegnestue
Entreprenør: Larsen & Nielsen Entreprise A/S
Ingeniør: A & C Consult, S.E. Brockhuus A/S, Tey-taud Rådgivende Ing. A/S, Dominia A/S, Rambøll, Hannemann & Højlund A/S
Kunstner: Niels Cuttormsen
Særkende: Forsøgsprojekt koordineret af Statens Byggeforskningsinstitut

De 29 'Gadehuse' er resultat af et udviklingsar­bejde, som Statens Byggeforskningsinstitut og Byggeriets Udviklingsråd .påbegyndte i 1988.
Efter en indbudt konkurrence blev der ud­valgt fem forsøgshold, som skulle udvikle nye typer af bymæssige en- og tofamiliehuse i form af gadehuse med høj brugsmæssig og arkitekto­nisk kvalitet.
Den enkelte arkitekt hhv. bygherre fik størst mulig frihed i udformning og materialevalg. Ene­ste krav var: Sammenbygning med nabo, facade i fortovslinjen, minimum to etager.
Gennem bebyggelsens udformning er der lagt op til større social aktivitet end i almindelige enfamiliehusudstykninger.