Egeboderne

 Adresse: Egebjergtoften 108-156

Antal boliger 25 rækkehuse
Etageareal: 2203 kvm etageareal
 Opførelsesår: 1989-1990
Bygherre: Private bygherrer
Arkitekt: H.H. Clausen/Larsen & Nielsen
Entreprenør: Larsen & Nielsen Entreprise A/S
Ingeniør: Larsen & Nielsen
Landskabsarkitekt: H.H. Clausen og Larsen & Nielsen
Særkende: Enkel arkitektur blandt markante
 

En bebyggelse bestående af privatejede række­huse i en og to etager. Boligerne er på 81 til 97 kvm (tre eller fire rum) og primært beregnet til små familier.

Udformning og materialer - gul og rød tegl - er valgt med henblik på lave drifts- og vedlige­holdelsesomkostninger. Husenes bevidst neutra­le ydre skal give boligejerne mulighed for at sætte deres eget præg på de nære boligomgivel­ser uden at komme i konflikt med en arkitekto­nisk helhed.