Egebjergtoften

 Adresse: Egebjergtoften 31-151 og 34-106 

Antal boliger: 76 almennyttige boliger og 20 ungdomsboliger   
 Etageareal: 6602 kvm                              
Opførelsesår: 1989 - 1990
Bygherre:  Ballerup Boligselskab v. Dansk Boligselskab
Arkitekter: Arkitektgruppen i Aarhus K/S
Entreprenør: Larsen & Nielsen Entreprise A/S
Ingeniør: A & G Consult A/S
Kunstner: Birthe Spanggaard
Særkende: Karakterfuldt blåsort byggeri med grå tage
 

Egebjergtoften har en bymæssig karakter med stræder, gader og torve. Husene er opført i l 1/2 og 2 1/2 etage som sammenhængende bebyg­gelser, fordelt på tre karreer. Adgangen til den enkelte bolig fra gadesiden.

Gennem porte er der adgang til bebyggelsens have- og gårdrum, der er udlagt som fredelige grønne friarealer. De to sydlige karreer er åbne og har forbindelse til de omgivende grønninger.

Der findes et stort antal forskellige boligtyper, varierende fra ungdomsboliger på ét værelse, 28 kvm , til familieboliger på fire værelser, 99 kvm, hvilket giver mulighed for en varieret beboer­sammensætning.

Bygningerne er opført med ydermure i blå-dæmpet tegl og med grå eternitskifertage.

Til bebyggelsen hører et fælleshus, der ligger ud til Tårnsøen i bebyggelsens nordlige del.