Egebjerggård

 

Adresse: Egebjerghaven 67 - 107
Antal boliger: 20 andelsboliger
 Etageareal: 1873 kvm brutto
Opførelsesår: 1988 - 1989
Bygherre: Andelsboligforeningen Egebjerggård 1
Arkitekter: Colom & Guldmand-Høyer  
Entreprenør: KKS enterprise A/S 
Ingeniør: Torkil Laursen A/S
Landskabsark.: Colom & Guldmand-Høyer  
 Kunstner: Birgitte Østergaard-Hansen  

Andelsboligforeningen Egebjerggård sætter trivsel og fællesskab I fokus. Bebyggelsen er veldrevet og har en høj grad af frivilligt fællesarbejde med henblik på at holde driftsudgifterne nede. Egebjerggård er smukt beliggende mellem skov og mark og med et velfungerende nærmiljø, der bl.a. omfatter indkøb, daginstitutioner, fritidsordninger og skole samt aktiviteter for ældre. Hele området, der omfatter både ejer-, andels- og lejeboliger er knyttet sammen i et fælles organ, der varetager mange interesser og aktiviteter.

Bebyggelsen består af 20 rækkehuse i et og to plan. I projekteringsfasen var mange af de kommende beboere inddraget i processen, hvilket resulterede i flere ændringer undervejs. Boligerne er alle orienteret med indgang mod gaden og alle har stue og terrasse mod grønne arealer/sø. Der er ligeledes lagt vægt på, at boligerne har en høj grad af samspil med den omkringliggende bebyggelse uden at miste sin egen identitet. Fælleshuset, der er integreret i boligfløjene rummer bl.a. motionsrum og billard/gildestue. Det bruges til en lang række arrangementer af fælles/privat karakter.