Søbrinken

Adresse: Skotteparken 180-202

Antal boliger: 12 boliger

EEtageareal: 1000 kvm netto
Opførelsesår:  1995-1996
Bygherre: A/B Søbrinken
Arkitekt: Claus Skogstad
Entreprenør: Markol Entreprise A/S
Ingeniør: Erik Petersen ApS
Landskabsarkitekt: Colom & Gudmand-Høyer

Boligerne er bygget som andelsboliger i 1996 men i 2008 blev boligerne omdannet til ejerboliger og Andelsbolig foreningen Søbrinken blev nedlagt til fordel for Grundejer foreningen Søbrinken.

Bebyggelse består af 12 boliger fordelt på 4 blokke i et plan og et hjørnehus i to planer. Den er udformet med henblik på at skabe bymæssig rum mod gadesiden og landskabelig kontakt til havesiden. Bebyggelsen ligger ud mod et stort sammenhængende grønt område ved Teglværkssøen, og hjørnehuset er ment som en slags pendant til Vingehuset på den anden side af søen. Boligerne er to og tre-rums i et plan. Opholdsstue og køkken vender mod gadesiden, og det er også fra denne side, der er adgang til boligerne. Husene er opført i blødstrøgne tegl med naturgrå betontagsten på taget.

Hver bolig har have, med undtagelse af hjørnehuset, hvor boligen på første sal ikke har tilknyttet have.

Ud mod vejen er anlagt parkeringspladser. Parkeringspladserne er private og tilhører foreningen. For enden af blokkene har hver bolig skur.

Foreningen har ikke tilknyttet fælleshus.